• Temari física:
  1. Ones
   Llei de la gravitació universal
   Camp gravitatori terrestre
   Camp elèctric
   Camp magnètic
 • Exercicis: